År 2 & År 3

Stjärnsund

Fridhems kursgård www.frid.nu

Kurs Längd När Lärare Pris
Info: Lasse Stålnacke  060 - 12 95 71  lasse.stalnacke@telia.com
År 3: Advanced Shiatsu 1 5 dagar Lasse Stålnacke 5800 kronor
År 3: Advanced Shiatsu 2 5 dagar Lasse Stålnacke 5800 kronor
År 3: Advanced Shiatsu 3 5 dagar Lasse Stålnacke 5800 kronor
År 3: Advanced Shiatsu 4 5 dagar Lasse Stålnacke 5800 kronor
År 3: Advanced Shiatsu 5 3 dagar Lasse Stålnacke 3600 kronor
Examen år 3 1 dag Lasse Stålnacke & Linda Liljeqvist 0 kronor